DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Convenis signats

Convenis actius.

(Veure també: Històric de convenis.)

ENTITAT

DESCRIPCIÓ DATA INICI DATA FINAL
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  Intercanvi docents i discents; activitats d'ensenyament i investigació; organització simposis, conferències i cursos;obertura de línies de recerca interinstitucional; promoció publicacions conjuntes; activitats d'extensió;intercanvi d'informacions corresponents a l'ensenyament i investigació en cada institució.  2010  2015
Univesidade Federal de Rio Grande do Sul (Brasil)  Desenvolupament d'estudis, docència i investigació sota les àrees de l'Educació en Salut i de la Cultura en Salut.
En curs  
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)
Intercanvi de professorat, estudiants i investigadors. Activitats d'investigació conjuntes. Participació en seminaris i trobades acadèmiques. En curs  
Universidade Federal do Pampa (Brasil) Investigació, docència i extensió en activitats científiques, culturals i tecnològiques compartint recursos materials, financers i humans. En curs  
CIESAS Cooperació en els àmbits de l'Antropologia de la Medicina, Antropologia Urbana i Industrial. Intercanvi de publicacions. 18.07.1994 Indefinit
CIESAS Intercanvi d'estudiants de doctorat. Codirecció de tesis doctorals 21.05.2009 Indefinit
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mobilitat de professorat i alumnat.Màxim 4 estudiants d'intercanvi per curs acadèmic. 07.10.2008 Indefinit
Universidad Nacional de Luján (Argentina) Projectes d'investigació comuns.Intercanvi de docents i estudiants.Conferències internacionals.Publicacions conjuntes 11.01.2008 Indefinit
Universidad de Pamplona (Colòmbia) Incorporació d'estudiants al Doctorat.Mobilitat d'estudiants de Doctorat. 02.05.2005 Indefinit
Universidade Federal da Bahia Cooperació científica, tècnica i pedagògica.Foment projectes de recerca conjunts.Organització activitats acadèmiques.Intercanvi de docents, investigadors i estudiants.Organització conferències internacionals.Publicacions conjuntes. 18.10.2004 Indefinit
Universidad Iberoamericana (México) Mobilitat de personal docent i investigador (PDI). Mobilitat d'estudiants. 02.07.2003 Indefinit
Departamento de Sociologia e Antropologia, Universidades Federal do Maranhao Mobilitat de personal docent i investigador: intercanvi màxim de 2 PDI per any acadèmic.Mobilitat d'estudiants: intercanvi màxim de 2 estudiants per any acadèmic. 08.11.2002 Indefinit
Institut Tarragonès d'Antropologia Organització de trobades científiques, cursos, seminari, conferències. Participació de docents i alumnes en seminaris, trobades, etc. Estudis i investigacions. Publicació de llibres i revistes. 22.05.1996 Indefinit
Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya Col·laboració en l'àmbit de l'Antropologia de la Medicina.Col•laboració en programes docents i de difusió. Utilització d'instal•lacions i equip. 16.04.1996 Indefinit
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Execució i finançament de programes de cooperació internacional entre l'AECI i la URV. 27.11.1995
Universidad de Buenos Aires Col•laboració en l'àmbit de l'Antropologia de la Medicina i l'Antropologia Urbana i Industrial. Intercanvi programes de recerca científica, pràctica docent, publicacions. 27.04.1994 Indefinit
Universitat de París X Nanterre Cooperació en recerca als àmbits d'Antropologia Mèdica, Etnologia Urbana i Sociologia Europea.Estades de professors i investigadors. Estades d'estudiants en formació doctoral.Publicacions. 17.12.1993 Indefinit
Centro de Investigaçao em Ciências Sociais (CICS). Universidade do Minho Programes de recerca d'interès mutu. Projectes de recerca d'interès comú. Activitats acadèmiques. Publicacions conjuntes. Intercanvi de docents i estudiants. 07.04.2008 06.04.2011
Institut d'Infància i Món Urbà Col·laboració en recerca, formació i intercanvis. 30.09.2007 30.09.2011
Universitat Central de Bogotà Estades d'estudi de docents investigadors.Estades de graduats i estudiants d'últims cursos. Trobades científiques. Seminaris, trobades i congressos. Publicació de llibres i revistes. Investigacions simultànies. Xarxes d'investigadors. Cooperació programes formació d'investigadors. 22.07.2005 06.07.2011
FUNDATEC (Fundaçao Universidades-Empresa de Tecnologia e Ciências) Cooperació en l'àmbit de la investigació científica i de formació de recursos humans en l'àrea de la salut pública i les polítiques social. Estades d'intercanvi entre professionals. Trobades científiques comunes. Participació de docents, investigadors i llicenciats en projectes d'investigació. Cursos d'educació contínua. 01.03.2005 07.02.2011
Grup IGIA Intercanvi d'informació sobre activitats d'interès mutu.Redacció de convenis específics. 14.02.2005 14.02.2011
Patronat Flor de Maig Organització estudis, projectes de recerca, jornades i seminaris. Programes de formació: estades en pràctiques d'estudiants. Accés mutu base de dades. Publicacions. 26.01.1994 25.01.2014
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Intercanvi de professors.Intercanvi d'estudiants. Afiliació d'investigadors.Intercanvi de publicacions. 17.12.1993 16.12.2011
Oficina Provincial de la Creu Roja de Tarragona Col·laboració en el camp de la sanitat i l'assistència i el benestar social.Col•laboració en l'estudi de temes comuns. Intercanvis docents, científics i culturals. 09.07.1993 08.07.2010
URV, UdG, UdLl, U. Perpinyà, UIB, UAB, U. Castelló Acord marc de col·laboració 20.03.1993
University of California, Riverside Intercanvi de professorat i alumnes

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona