DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Membres Grup Antropologia Social (308 SGR 2014)
vero_anzil

Verónica Anzil

Nascuda a l’Argentina en l’any 1964, va estudiar Antropologia en la Universitat Nacional de La Plata. Al finalitzar la llicenciatura va decidir continuar els seus estudis a França, on va fer el DEA de Sociologie de la cultura et du changement social a la Université de Paris VII. Des de l’any 1992 a 1996 va treballar com a consultora externa del Conseil Comunal de Prévention de la délinquance de l’Ajuntament de Les Ulis, França.

Després d’uns anys de impasse professional i molta activitat materna, va traslladar-se a Tarragona (Espanya), i va reprendre als estudis. En la actualitat, està fent el Doctorat en Antropologia Urbana de la Universitat Rovira i Virgili.

 

Títol i abstract de la tesi

Título oficial de la tesis: “ADOPCIONS INTERNACIONALS A CATALUNYA. La construcció de la identitat en els nens adoptats a l'estranger”

Abstract: El fenòmen de les adopcions internacionals involucra a un mínim de 45 000 nens a l'any, que es mouen entre més de 100 països. En la actualitat i en números relatius involucra a un mínimo de 45 000 niños al año, que se mueven entre más de 100 países. En l'actualidad y en nombres relatius, Espanya (i Catalunya en particular) és un dels principals països receptors de nens adoptats internacionalment.

L'objectiu d'aquest treball será estudiar l'identitat adjudicada a aquests nens per la seva família i mestres, i en el lloc que ocupen dins d'aquesta societat. Explorarem el grau d'acceptació de les característiques que els diferencen dels altres, i les estratègies resultants. D'altra banda, esbrinarem la imatge que la societat receptora té d'aquest nens. Si existís algun tipus de conflicte entre aquestes dues construccions, el nostre últim objectius consistirà en investigar les estrategies que els actors involucrats construïxen per resoldre'l.

 

Publicacions destacades

Anzil, Verónica Evaluation du dispositif de prévention des toxicomanies de la ville , Conseil Communal de Prévention de la Délinquance (C.C.P.D.) de Les Ulis, Francia, 1996.

Anzil, Verónica Rapport annuel de l'Observatoire social de la ville des Ulis. Données 1995. Evolution entre 1990 et 1995 , C.C.P.D. de Les Ulis, Francia, 1995.

Barthélemy, Joël y Anzil, Verónica Evaluation de deux dispositifs locaux de prévention, C.C.P.D. de Les Ulis, Francia, 1994.

Barthélemy, Joël y Anzil, Verónica Mise en place d'un observatoire prévention/sécurité, C.C.P.D. de Les Ulis, Francia, 1993.

Barthélemy, Joël y Anzil, Verónica Enquête locale sur la toxicomanie , C.C.P.D. de Les Ulis, Francia, 1992.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona