DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Membres Grup Antropologia Social (308 SGR 2014)
linamasanafoto

Caterina Masana Bofarull

Caterina Masana Bofarull (Barcelona, 1970) és llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2002). Recentment ha obtingut el títol oficial de Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (2008), on actualment continua amb els estudis de Doctorat en Antropologia Mèdica formant part del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social com a personal investigador novell i realitzant docència en assignatures d’antropologia. Compta amb una beca pre-doctoral de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. La seva tesis doctoral estudia les necessitats assistencials d’adults amb malalties cròniques que generin discapacitat i/o dependència, i el seu context familiar i xarxa social de suport. Ha participat en diverses conferències i congressos d’antropologia mèdica presentant comunicacions relacionades amb la seva recerca. Algunes publicacions sobre la recerca estan previstes per al proper any.


Títol provisional Tesi:

Cronicitat, discapacitat i dependència en adults.

Necessitats cròniques: entre les polítiques públiques i l’autoatenció.

Resum Tesi:

L’objectiu d’aquesta recerca és l’estudi de les necessitats - sanitàries, logístiques i emocionals/socials - en adults (30-50 anys) amb processos de malaltia crònics que pateixin algun tipus de discapacitat i/o es trobin en situació de dependència. L’estudi analitzarà els itineraris terapèutics dels processos de salut/malaltia/atenció i les pràctiques assistencials de les persones malaltes, la seva família i la seva xarxa social de suport, prenent l’autoatenció com a categoria analítica des d’una perspectiva antropològica.

L’incessant augment del nombre de malalties cròniques que generen discapacitat o dependència esdevé el nou repte de salut pública del segle XXI per als països desenvolupats amb estat del benestar (com és el cas d’Espanya). El problema resideix en la necessària articulació entre l’autoatenció  - la persona malalta i la seva xarxa social - i la gestió per part de les polítiques públiques sanitàries i socials. Tanmateix, la situació actual a Espanya mostra les deficiències i limitacions d’ambdós àmbits – malgrat la recent implementada Llei de Dependència – per donar resposta a la problemàtica generada per la cronicitat, la discapacitat i la dependència pel que fa a la necessitat d’atenció sociosanitària de llarg termini. Hi ha dues raons principals que explicarien aquest fet.

Primera, a Espanya, l’atenció als malalts crònics ha estat considerat fins ara un problema privat que ha de ser resolt en l’àmbit familiar pel que es coneix com “suport informal”, evidenciant les limitacions assistencials del sistema públic sanitari i social. Aquest model es presenta insostenible a curt termini arrel d’importants canvis sociodemogràfics i en els rols dins dels nuclis familiars. Segona, la particular estructura del sistema sanitari públic i dels serveis social espanyols dificulten una acció unificada en l’atenció, per una banda, degut a problemes de competències entre l’Estat espanyol i les diferents 17 Comunitats Autònomes, i, per l’altra, per la burocratització dels serveis tant sanitaris com socials que operen de forma paral·lela i no del tot coordinada. A més, la priorització dels serveis assistencials prové d’una mirada biomèdica sobre els processos de salut/malaltia/atenció, subjecte a limitacions de tipus polític i econòmic que no tenen suficientment en compte les necessitats i la veu dels afectats.

Aquesta recerca tractarà de mostrar la necessitat d’una mirada interdisciplinar on la col·laboració entre la biomedicina i les ciències socials  - en particular l’antropologia mèdica – permetin contribuir a la formulació de les polítiques sanitàries i socials que es requereixen, alhora que repercuteixi favorablement en la qualitat de vida dels malalts crònics. Per això, resulta indispensable una revisió de la problemàtica des de l’antropologia mèdica crítica i una aproximació qualitativa a l’estudi de l’experiència de la malaltia crònica des d’una vessant fenomenològica i des de l’antropologia mèdica interpretativa.

Articles

 • Masana-Bofarull, Caterina (2010) “El cuerpo medicalizado, medicamentado ymercantilizado”. Ponència presentada a la Taula Rodona “El cuerpo medicado”,organitzada pel Forum Psicoanalític de Tarragona: Federació de Foros del campLacanià. 26 de febrer del 2010, Diputació de Tarragona. CastellanoPdf

Capítols de llibres:

 • Masana-Bofarull, Caterina (2010) "Self-care and management of adults with chronic illness and dependency: The Spanish case in the context of the new Dependency Law". A: Fainzang, S.; Einar Hem, H and Bech Risor, M. (editors) The taste for knowledge. Medical anthropology facing medical realities. Aarhus University Press: Denmark. Enllaç

Publicacions en curs:

 • “La locura y sus expresiones populares”. Ponència presentada al VIII Col·loqui REDAM (Red de Antropólogos Médicos), URV, Tarragona, Juny 2008
 • “Dogma nutricional bajo paradigma biomédico: repercusiones en personas con enfermedades crónicas”. Ponència presentada al IX Col·loqui REDAM (Red de Antropólogos Médicos), URV, Tarragona, Juny 2009
 • Darrera les paraules. L’experiència narrada de la malaltia crònica.” Ponència presentada al X Col·loqui REDAM (Red de Antropólogos Médicos), URV, Tarragona, Juny 2010
 • “Invisible chronic illnesses inside apparently healthy bodies” Ponència presentada al 6è Congrès MAAH (Medical Anthropology At Home), França, Maig 2010

Estades a l'estranger

Assistència, presentació ponència i paper-discussió (rol discussant/opponent ) a la 5th Conference of Medical Anthropology At Home – MAAH , Dinamarca, Aarhus University, 8 a 11 de Maig de 2008: Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating interactions of practice, power and science . Títol ponència: “Self-care and management of adults with chronic illness and dependency. The Spanish case in the context of the new Dependency Law”.

Disability and Chronic Illness Workshop , an AHRC-Funded Workshop (Arts and Humanities Research Council). 30 de Gener 2009, University of West England (UWE), Bristol (UK).

Assistència, presentació ponència i paper-discussió (rol discussant/opponent ) a la 6th Conference of Medical Anthropology At Home – MAAH , France (Royaumont), del 7 al 9 de Maig 2010: Transformations of the body and social uses of symptoms between local and global. Títol ponència: “Invisible chronic illnesses inside apparently healthy bodies”.

Docència:

Assignatures i seminaris:

 • Antropologia Social i Cultural
 • Tècniques Qualitatives d’Investigació
 • Estat del benestar, polítiques públiques i assistència
 • Seminaris específics i/o debats: “Futurs ciutadans: el paper de l’escola”; “Cronicitat i dependència: entre les polítiques públiques i l’autoatenció”; “El cos medicalitzat, medicamentat i mercantilitzat”; “Comunicacions orals en antropologia: l’ús efectiu de les presentacions amb PowerPoint”.
 • Acompanyament i assessorament al treball de fi de màster del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional (URV).

En els ensenyaments de Geografia, Treball Social, Antropologia Social i Cultural, en el Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, i en el Màster d’Antropologia Urbana. Tots ells pertanyents al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Gestió

Comité organitzador del X Col·loqui REDAM (RED Antropología Médica): De la evidencia de la narrativa en la atención sanitaria. Biopoder y relatos de aflicción, 7 i 8 de juny del 2010, Tarragona, URV Enllaç 

Temes d’interès:

 • Malalties cròniques, discapacitat i dependència en adults-joves
 • Necessitats cròniques: sanitàries, logístiques, emocionals/socials
 • Qualitat de vida i les relacions benestar-malestar i salut-malaltia
 • Gestió de la cronicitat: polítiques públiques i autoatenció
 • Cuidados i cuidadors: família, xarxa social, comunitat
 • Suport moral, emocional i social. Testimoniatge moral.
 • L’experiència de la malaltia crònica: narratives
 • L’experiència de la malaltia crònica: fenomenologia
 • Fenomenologia i antropologia mèdica interpretativa

 

 

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona