DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Membres Grup Antropologia Social (308 SGR 2014)
serena_brigidi

Serena Brigidi

Serena Brigidi (Génova, 1977) és Laurea en Scienze della Formazione per la Universitat de Génova (2001), " Curs d’Alta formació i desenvolupament sostenible” organitzat pel Ministeri del Medi Ambient, Roma (2003), y DEA en el programa de Doctorat en Antropologia de la Medicina de la URV, amb menció de qualitat del MECD (2005).

Àrea principal d’interès: Migració i Salut Mental; Àrea geogràfica d’estudi: Llatinoamèrica i Europa.

 

Títol i abstract de la tesi

Título oficial de la tesis: “Políticas publicas de salud mental y migración latina en Barcelona y Génova”.

Abstract: La investigació es desenvolupa en el context de Barcelona i Gènova durant els anys 2005-2008 en diversos centres de salut mental i un departament d'urgència. Els subjectes d'aquesta etnografía són tant els migrants castellanoparlants que han acudit o han estat derivats en dispositius d'ajuda psico-psiquiàtrica com els professionals sociosanitario que s'ocupen d'atendre-ls.

Els principals objectius, a més de les illness narratives i la relació entre professionals i infermers, consisteixen en les problemàtiques/dificultats assistencials per part del personal soci-sanitari i la manera de gestionar, enfrontar-se, comprendre la diversitat cultural . Vaig observar com els estrangers accedien als serveis i a la xarxa que els facilita i/o obstaculitza l'entrada en l'atenció i la cura, així com les lleis d'estrangeria i les polítiques sanitàries. L'existència de serveis específics en atenció psiquiàtrica per a migrants creats per iniciatives de professionals feien que m'interrogués també sobre la pertinència de aquests dispositives (específics o heterogenis?) com pel tàcit desinterès governamental a no considerar rellevant una intervenció pública i estatal en aquest marc. La etnografía ha estat utilitzada com mètode d'avaluació dels sistemes sanitaris. L'anàlisi s'ha portat a terme per mitjà d'entrevistes en profunditat tant en els centres de salut com en els contextos domiciliessis dels informants.

 

 

Publicacions destacades

Brigidi, S. (2009), « M ediazione culturale e migrazione. Sistemi educativi e centri d'accoglienza: la percezione dei mediatori scolastici», en Studi Emigrazione n. 174, aprile-giugno (en prensa).

Brigidi, S.; Sartini M.; Cremonesi, P.; et al . (2008), «Inequalities and health: analysis of a model for management of Latin American users of an emergency department», en Journal of Preventive Medicine & Hygiene , Vol. 49 (1): 6-12.

Brigidi, S. (2008), « La donazione del corpo intero alla scienza: il caso di Barcellona», en Studi tanatologici , n. 3: 139-166.

Brigidi, S.; Abt, A. (2007) « V Congreso sobre la inmigración en España. “Migraciones y desarrollo humano”. Valencia, 21-24 de marzo de 2007», en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana , vol 2 (3): 568-574.

Brigidi, S.; Sartini, M.; Cremonesi, P.; et al (2006), « Utenza Latinoamericana presso un DEA di I Livello: Confronto tra pazienti ecuadoriani, cileni e peruviani», en Atti del V Congresso Nazionale di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso , Torino 9-11 de noviembre .

 

 

Estades a l'estranger

- EO Ospedali Galliera - Genova.
Gènova, octubre 2006.

- Dipartamento di Neuroscienze Oftalmologia e Genetica.
Universita`degli Studi di Genova.
Abril 2006.

- EASA biennial conference. University of Bristol.
Setembre 2006.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona