DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Membres Grup Antropologia Social (308 SGR 2014)
lina_casado

Lina Cristina Casadó Marín

Lina Cristina Casadó Marín és Antropòloga i Infermera, Máster en Antropologia Mèdica i doctoranda en el programa d'Antropologia Urbana de la Universitat Rovira i Virgili (beca Predoctoral URV, 2005-2009). Des de l'any 2003 ha treballat en diferents projectes sobre salut mental i alimentació finançats per l'Instituto de la Mujer, l'Observatori de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i ha treballat en projectes d'àmbit més local sobre immigració llatinoamericana a Reus (premi Frederica Montseny a Reus, 2005), sobre la joventut a Tarragona (2004-2006) i sobre polítiques juvenils a la ciutat de Tortosa (2008). Actualment es troba en fase de redacció de la seva tesi doctoral.

 

 

Títol i abstract de la tesi

Título oficial de la tesis: “Los discursos del cuerpo y la experiencia del padecimiento: acciones corporales autolesivas en jóvenes”.

Abstract: En aquesta tesi s'analitzen els discursos dels/les joves que s'autolesionen corporalment i es qüestionen les interpretacions y models explicatius que es donen des del sector biomèdic a partir d'un plantejament hermenèutic que incorpora les variables de construcció de la identitat, vivència emocional i representació corporal d'afliccions i malestars entre el jovent. L'anàlisi del cos com un camp de forces amb capacitat expressiva –o de reproducció normativa- i reactiva –lligat a les representacions de les autolesions corporals i la seva lectura com a processos subversius- devenen l'eix analític a partir del qual es planteja la recerca.

 

 

Publicacions destacades

CASADÓ, L. "Explica'm la teva vida...a l'entorn de l'anàlisi biogràfica" A: Revista d'Etnologia de Catalunya, 27:2005 (p. 126-130)

CASADÓ, L.,SOLER, G. Sóc Jove. Un estudi qualitatiu sobre la joventut a tarragona. Tarragona: Arola, 2006.

COMELLES, J.M., GRACIA, M. (eds), BERNAL, M., CASADÓ, L. et al. No comerás. Narrativas sobre cuerpo y género en el nuevo milenio. Barcelona: Icaria, 2007.

GRACIA, M. (dir) BERNAL, M., CASADÓ, L. et. al. Els trastorns alimentaris a Catalunya. Una aproximació antropològica. Barcelona: Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 2007.

CASADÓ, L. "Antropología y Enfermería: revisión teórica " En: Comelles, J.M., Martorell, M.A., Bernal, M. (eds) Enfermería y Antropología. Padeceres, cuidadores y cuidados. Barcelona: Icaria, 2008.

CASADÓ, L. “Embodied narratives of Social Suffering: From the action to the symptom” in: Theory and action: essays for an Anthropologist. Diemen: AMB, 2009.

CASADÓ, L. Identity, emotions and the language of the body: readings and meanings from bodily self-harm in young people In: Medische Anthropologie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

Estades a l'estranger

- Faculty of Social and Behavioural Sciences.
The Amsterdam MAster's in Medical Anthropology.
Desembre 2008.


  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona