DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Presentació Grau

Presentació i objectius

10TS_ok-02_bis

El Treball Social promou el benestar d'individus, grups i comunitats; facilita la cohesió social en períodes de canvi i ofereix suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals.

Per portar a terme la promoció de benestar de individus i comunitats treballa comunitàriament donant resposta a les demandes de participació social i a les necessitats d'integració social de col·lectius de població molt diversos. Dóna resposta a les necessitats d'accés al benestar i a la qualitat de vida de la població, en general.

A algunes persones les situacions de conflicte o canvi afecten la seva capacitat d'autonomia i autosuficiència i necessiten ajuda i orientació. Unes altres necessitessin assistència, suport i protecció. Els i les Treballadors i Treballadores Socials donen resposta a aquestes necessitats: realitzant una contribució essencial a la promoció de la cohesió social, tant a través del treball preventiu com resolent problemes socials. El Treball Social és, per tant, una inversió per al futur benestar de Catalunya, Espanya i d’Europa.

El Treballador Social es defineix com el professional clau dels serveis de benestar social, així com d'aquells serveis dirigits a l'atenció de les persones, tot i que la importància del treball interdisciplinar avui dia és inqüestionable i és de referència pels treballadors socials.

La formació ha d'estar orientada a preparar professionals de la intervenció social i la recerca psicosocial amb una comprensió àmplia de les estructures i processos socials, el canvi social i del comportament humà, que els capaciti per:

  • Intervenir en els contextos socials i institucionals en els quals viuen els individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats, assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests contextos, incloent els politic-socials
  • Participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials
  • Contribuir a la ciutadania activa mitjançant el "empowerment" i la garantia dels drets humans i socials
  • Treballar en la prevenció dels problemes psicosocials de persones i grups.

Tot això amb la finalitat de contribuir, juntament amb altres professionals de manera interdisciplinària, a l’integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats; la constitució d'una societat cohesionada i el desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

  Share