DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Els estudis

Els estudis


Les competències d'un Treballador Social s'assoleixen amb el desplegament d'un conjunt d'assignatures de tipologia diversa:


  • Formació bàsica: Aquestes matèries aporten a l’estudiant la formació introductòria necessària que permet equiparar als estudiants procedents de les diverses vies d'accés. El disseny curricular de la formació bàsica inclou Antropologia, Comunicació, Dret, Educació, Psicologia, Sociologia i una matèria instrumental com és Habilitats del Treballador Social que permet als alumnes iniciar-se en les destreses que desenvoluparan durant la seva vida acadèmica i professional.
  • Obligatòries: Donen resposta al perfil professional i investigador del Treballador Social. Les matèries s’estructuren : Fonaments del Treball Social.  Mètodes, models i tècniques del Treball Social.  Les Unitats d’Intervenció del treball social. Les Habilitats Socials i de Comunicació del Treball Social.  La Investigació aplicada al Treball Social.  Els Serveis Socials i la Política Social.  El desenvolupament humà en el cicle vital i en el medi social. El dret i la ciutadania i la Gestió d’Organitzacions.
  • Optatives: es tracta d’una oferta molt especialitzada i que pretén acostar a l’estudiant a diferents àmbits d’intervenció més propis del Treball Social i a coneixements complementaris pel futur professional. L’estudiant haurà d’escollir segons les seves preferències disposant d’una àmplia oferta.

 

Aquesta titulació així plantejada capacita per:

  • Detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per respondre-hi.
  • Avaluar situacions de risc social i la dinamització de recursos institucionals i comunitaris amb la finalitat d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones.
  • Desenvolupar activitats tant en l’administració i organismes públics com en empreses privades, així com en la docència.
  • Realitzar recerca psicosocial aplicada.

  Share