DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Integració del pràcticum

Integració del practicum

 

En els estudis de Treball social hi ha diverses assignatures pràctiques que plantejem com un practicum integrat.

L'aprenentatge pràctic dels estudiants es desenvolupa a partir de quatre assignatures que exigeixen l'articulació d'estructures organitzatives: el Practicum d'Intervenció, la Investigació Social, la Clínica Social i Supervisió i el Treball de finalització de Grau. Es proposa un sistema de pràctiques que articuli la intervenció i la investigació. Es planteja un itinerari d'aprenentatge pràctic de l'estudiant que el porti a l'assumpció i desenvolupament de les competències pròpies per a l'exercici de la professió. La proposta es fonamenta en la necessitat de trobar  complementarietats i articulació entre la intervenció i la recerca. Les quatre assignatures estan relacionades entre si, dibuixant un itinerari que permet a l'estudiant adquirir les competències específiques del perfil professional definides en la memòria de Grau, de manera que en aquestes assignatures es treballa i avalua totes les competències, encara que es treballen de forma transversal en les altres assignatures del Grau.

Enllaç a  Pràcticum d’Intervenció- pràctiques externes

  Share