DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Publicacions Revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya

 

Arxiu d'Etnografia de Catalunya.


Enllaç al web de la revista.

La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya es una publicació vinculada al Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social des de l’any 1982 que, després de 10 números, va sortir per darrera vegada el 1999. El 2011 volem recuperar la capçalera clàssica, que ha estat fonamental a l’antropologia catalana, a través de la gestió que en farà l’ITA: Associació d’Antropologia  i en la que participaran tots els membres i alumnes del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, mitjançant una nova versió digital i amb els següents objectius:

*Esdevenir una publicació acadèmica electrònica que promogui la investigació antropològica de base en un sentit teòric i metodològic, ampli i plural.  

*Publicar articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d’estudiants i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes.  

*Donar a conèixer les recerques inèdites dels i les estudiants i els resultats parcials dels projectes d’aquells que estiguin fent la tesi doctoral inscrita al Departament.  

*Donar a conèixer puntualment les recerques que duen a terme els membres del Grup de Recerca del DAFITS (Grup d’Investigacions en Antropologia i Grup d’Antropologia Social)  

*Esdevenir un òrgan d’expressió propi per a una tasca d’investigació col·lectiva, plantejada a mig i llarg termini.

Veure: Normes de publicació de l'Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona