DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Publicacions Col·lecció Antropologia Mèdica

 

Col·lecció de llibres electrònics d'Antropologia Mèdica


Enllaç al web de la col·lecció.

La col·lecció d'Antropologia Mèdica de Publicacions URV és un projecte editorial basat en el criteri de la Open Source que preten oferir al públic llibres especialitzats amb garaties de qualitat basades en la revisió per parells (peer reviewing) dels originals, revisió linguística i una acurada maquetació. La col·lecció publica en totes les llengues llatines i en anglès tant monografies, com llibres col·lectius.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona