DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Secretaria Virtual

 

Pacte de dedicació- Justificació activitats externes

Aquest imprès servirà per acreditar activitats externes i comptabilitzar-les en els respectius Pactes de Dedicació.
El document, degudament emplenat i signat per l'interessat i, amb vist i plau de la direcció del departament, s'haurà d'enviar al Servei de Recursos Humans adreçat al Vicerector de Personal Docent i Investigador.

file icon pdf Justificacio_activitats_externes.pdf

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona