DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Pla d'estudis

Pla d’estudis

Per a l’obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, que es reparteixen, segons les directrius del Ministeri d’Educació, en les matèries següents:

  • Formació bàsica                     60
  • Matèries obligatòries             108
  • Matèries optatives                   60
  • Treball fina del grau                12

240

crèdits ECTS

 

Per a l’obtenció del títol

  Share