DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Metodologia

Metodologia

El Grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC es pot cursar en dues modalitats: la virtual i la semipresencial. La modalitat virtual permet cursar tot el grau a distància utilitzant el campus virtual de la UOC. El model semipresencial combina la virtualitat amb la impartició de sessions presencials en determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

  Share