DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Perfil

Perfil

L'estudiant que accedeixi als estudis de Grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC ha de tenir coneixements bàsics d'història, llengua anglesa, filosofia i art, a més d'una sensibilitat social, ambiental i ètica, capacitat de treball, esforç i dedicació de diàleg i treball d'equip i de rendiment acadèmic.

 

Trobaran en aquesta titulació un coneixement útil: treballadors i treballaldores en escoles, hospitals, museus i altres centres institucionals en què es presenten dilemes i problemàtiques associades a la diversitat cultural i les desigualtats socials; professionals que treballin en agències de cooperació i organitzacions no governamentals, en projectes de cooperació o plans de desenvolupament; així com professionals en el camp del patrimoni arqueològic i l'evolució humana. També altres professionals que hagin de treballar en empreses multiculturals o en processos interculturals, ya sigui en el camp del turisme o dels negocis o el disseny tecnològic, trobaran en aquest grau eines per a la innovació, l'aprofundiment i la reflexió de la seva tasca.

  Share