DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Grup de Recerca

 

Grup d’Antropologia Social (2014 SGR 308)

 

Numero d’expedient: 2014 SGR 308

Nom del grup: Grup d’Antropologia Social

Nom del/de la coordinador/a del grup: Àngel Martínez Hernáez

Universitat o Institució de recerca: Universitat Rovira i Virgili

Modalitat (GRE o GRC): GRC

 

 

 

Línies de recerca

 

El Grup d’Antropologia Social ha estat considerat com a grup consolidat des de l’inici del programa. Per tant és un grup que va ser reconegut a la convocatòria SGR 2009, quan es va plantejar un pla de recerca basat en els processos transnacionals que continuava la trajectòria prèvia sobre processos migratoris del SGR 2005. L’orientació de la proposta actual pot considerar-se com una continuïtat i, a la vegada, com una adaptació de la nostra recerca a les noves necessitats de la societat contemporània.

 

El impacte de la crisis econòmica a Europa, especialment als països mediterranis, les incerteses de manteniment dels models d’Estat del Benestar i l’emergència d’un món cada cop més multipolar són factors que estan generant noves situacions socials que requereixen de l’atenció de les ciències socials. El mateix podem dir dels canvis cada cop més pronunciats en l’ordre de les denominades bio-socialitats com a conseqüència del desenvolupament de la biomedicina, les neurociències i les biotecnologies; desenvolupament que està generant noves identitats i horitzons culturals, així com formes diferents d’articulació dels expert systems i els sabers populars. Les noves formes d’organització social, els canvis en els estils de vida, l’estructura de la família, els models de gènere i els nous moviments socials són també realitats contemporànies que requereixen tant de coneixement empíric com de pensament reflexiu. És per això que l’estratègia de recerca del grup durant els pròxims anys serà sobre “Modernitat i benestar: polítiques, pràctiques i representacions socials”.

 

L’objectiu general del grup de recerca pels propers tres anys serà analitzar les polítiques, pràctiques i representacions socials que generen o dificulten el benestar dels subjectes i col·lectius a l’era de la denominada hipermodernitat. L’objectiu és congruent amb les directrius del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea que detalla com un dels pilars fonamentals de la recerca pels pròxims anys els reptes socials; els quals inclouen: la salut y les societats reflexives entre d’altres. El focus d’anàlisi, en el nostre cas, girarà fonamentalment a l’entorn de la societat catalana, europea i d’Amèrica Llatina, tal com és ja tradició del grup de recerca, però sens menystenir altres àmbits culturals d’interès on alguns dels investigadors han realitzat recerca, com és el cas dels Estats Units, el Magrib, l’Àfrica Sub-sahariana i el sud-est asiàtic. Les àrees temàtiques específiques se articularen en quatre línies que no resulten excloents, sinó que s’han pensat com grans àrees interrelacionades:

 

 

1.- Espais. En aquest bloc s’inclouen les línies de recerca associades amb els següents descriptors:

 

-       Benestar social i processos de metropolització i de reordenació territorial;

-       Processos d’inserció social, conflictes, polítiques municipals i autonòmiques en matèria d’inserció i de cohesió social;

-       El paper de les empreses agràries en el procés d’inserció laboral;

-       Noves tendències urbanes i transformacions de la cultura agrària;

-       Continuïtats i discontinuïtats en l’ús social de l’espai urbà.

 

 

 

2.- Identitats. En aquest bloc s’inclouen les línies vinculades amb els següents descriptors:

 

-       Identitats sexuals i de gènere a la modernitat;

-       Els usos del cos, el sexe i l’amor;

-       Migracions i exogàmia matrimonial

-       El paper dels moviments socials i religiosos com agents integradors i d’acció col•lectiva: Carisma, emoció i identitat religiosa;

-       Processos de conflicte, protesta i resistència globals: moviments socials antisistèmics;

-       La globalització religiosa: les religions “a la carta”;

-       Etnicitat i multiculturalisme a les societats contemporánies.

 

 

 

 

3.- Estils de vida. En aquest bloc s’inclouen les línies associades amb els següents descriptors:

 

-       L’emergència de noves bio-socialitats, idees de persona i estils de vida;

-       Auto-atenció auto-cura i sistemes mèdics: narratives i pràctiques

-       Processos de medicalització i salut global;

-       Les societats obesogèniques;

-       L’impacte del mestissatge alimentari: continuïtats i discontinuïtats alimentàries;

-       Els malestars i el consum de drogues dels adolescents i joves a Catalunya

-       Història social de la salut, els estils de vida i les polítiques de benestar.

 

 

4.- Polítiques. En aquest bloc s’inclouen les línies associades amb els següents descriptors:

 

-       La intervenció social: pràctiques professionals i sistemes;

-       La qualitat dels serveis i la supervisió;

-       L’atenció sanitària dels immigrats, polítiques públiques de cohesió social i salut;

-       Polítiques sociosanitàries adreçades a poblacions de risc;

-       Violència de gènere i avaluació dels dispositius de la nova legislació sobre control públic;

-       Benestar social i serveis socials: polítiques socials, cohesió social, dispositius institucionals i informals de provisió d’atenció;

-       Política i comunicació al món contemporani;

-       Cooperació i equitat en salut.

 

 

En termes d’incrementar l’excel·lència de la recerca, la internacionalització i la transferència es proposen les següents activitats.

 

Activitat 1: Publicacions. L’increment del nombre d’articles publicats en revistes indexades al Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index, així com a Scopus. Es planteja un augment d’un 25% del nombre de publicacions amb aquestes característiques i d’un 30% a revistes Q1/Q2. Es planteja, també, un increment de les publicacions de llibres i capítols de llibre d’àmbit internacional (25%), especialment com a resultat de la major participació dels membres del grup en congressos internacionals. Addicionalment continuarem amb la consolidació de les dues línies de publicacions pròpies del Grup d’Antropologia Social:

 

  • La Col·lecció en Antropologia Mèdica de Publicacions URV:

http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/antropologia-medica

 

  • La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya. Revista d’Antropologia Social:

http://antropologia.urv.es/revista/index.php/aec

 

 

 

Activitat 2: Congressos. L’organització o participació dels membres del grup en congressos científics internacionals: ponències, membres de comissions científiques i organitzadora, etc.

 

Activitat 3. Tesis doctorals. Continuïtat i augment del nombre de tesis doctorals llegides tant en l’antic programa de doctorat en Antropologia (en extinció) com en el nou d’Antropologia i Comunicació. Tenint en consideració la trajectòria anterior (40 tesis llegides entre el 2009 i el 2013) calculem que podrem parlar de més de 20 tesis llegides durant el trienni d’aquesta acció.

 

Activitat 4. Projectes de recerca. Consecució com a mínim d’un projecte europeu dins del marc del nou programa Horizon 2020 de la Comissió Europea i renovació i ampliació dels existents actualment al Plan Nacional. Consolidació i augment de les activitats de recerca d’àmbit local.

 

Activitat 5. Transferència. La potenciació de la transferència i l’augment dels contractes amb empreses, entitats públiques i fundacions tant a nivell local com nacional, europeu i internacional.

 

Alguns dels instruments per potenciar la internacionalització, l’excel·lència en la recerca i la transferència són:

 

  • El recent Medical Anthropology Research Center, un centre de recerca de la URV creat per diferents investigadors d’aquest grup i que han organitzat recentment (Juny 2013) el primer congrés mundial en aquesta àrea a la URV: http://www.medical-anthropology-urv.cat/

 

  • L’ Arxiu d’Etnografia de Catalunya, creat per investigadors d’aquest grup, que ha rebut darrerament un nou impuls per consolidar-se com laboratori de recerca orientat a l’anàlisi de problemàtiques socials a Catalunya i l’establiment de recomanacions.

 

 


Adequació i coherència

El grup ha estat reconegut a la convocatòria SGR 2009. Es tracta d’un grup format per un total de 37 investigadors, dels quals 28 són doctors. El grup guarda un equilibri de gènere pràcticament paritari.

 

L’estratègia de recerca que presentem per als propers tres anys és fruït d’un llarg i progressiu procés de formació del Grup, que té com a base l’activitat formadora del nucli inicial de professors que van constituir el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social fa ara 32 anys a la Universitat Rovira i Virgili. La trajectòria investigadora és, per tant, de llarg recorregut i ha suposat una tasca doble: la de diferenciar i especialitzar nuclis de recerca basats en objectes d’estudi específics (salut, ciutats, sistemes assistencials, gènere, moviments socials, etc.) i, al mateix temps, entrellaçar i combinar les línies específiques en projectes marc, d’ampli abast, i en projectes sectorials La línia general d’estudi que proposem integra l’activitat del grup de forma transversal i incorpora noves sublínies derivades dels nous projectes de recerca finançats al 2012. Com a resultat d’aquest procés, els projectes de recerca inclosos a l’apartat A mostren la participació conjunta i la col·laboració de diferents membres del Grup d’Antropologia Social. Tots els projectes mostren aquesta col·laboració oscil·lant entre 2 i 6 membres del grup per projecte.

 

Composició del grup

 

 

#

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

1.

ÀNGEL

MARTÍNEZ

HERNÀEZ

2.

AGUSTÍ

ANDREU

TOMÀS

3.

CLAUDIA MARÍA

ANLEU

HERNÁNDEZ

4.

YOLANDA

BODOQUE

PUERTA

5.

SERENA

BRIGIDI

 

6.

LINA CRISTINA

CASADÓ

MARÍN

7.

JOAN

CASANOVAS

CODINA

8.

MARIA DOLORS

COMAS

D’ARGEMIR

9.

JOSEP MARIA

COMELLES

ESTEBAN

10.

MARTÍN

CORREA-URQUIZA

VIDAL

11.

ILARIA

COVER

 

12.

M. DEL CORAL

CUADRADA

MAJÓ

13.

BLANCA

DEUSDAD

AYALA

14.

SUSAN M.

DIGIACOMO

 

15.

MANFRED EGBE

EGBE

 

16.

BEGONYA

ENGUIX

GRAU

17.

MARIA VICTÒRIA

FORNS

FERNÁNDEZ

18.

CRISTINA

GARCIA

MORENO

19.

MARIA ISABEL

GRACIA

ARNAIZ

20.

NEUS

JÀVEGA

BERNAD

21.

LÍDIA

MARTÍNEZ

FLORES

22.

GASPAR

MAZA

GUTIÉRREZ

23.

JORDI

MORERAS

PALENZUELA

24.

JOAN

MUELA

RIBERA

25.

MARÍA

OFFENHENDEN

 

26.

JOAN

PRAT

CARÓS

27.

CARMINA

PUIG

CRUELLS

28.

JOAN JOSEP

PUJADAS

MUÑOZ

29.

JORDI

ROCA

GIRONA

30.

ROBERTO

RODA

AIXENDRÍ

31.

JOSEP-ORIOL

ROMANÍ

ALFONSO

32.

MARIA MONTSERRAT

SORONELLAS

MASDEU

33.

RAMONA

TORRENS

BONET

34.

JAUME

VALLVERDÚ

VALLVERDÚ

35.

LAIA

VENTURA

GARCIA

36.

ROXANA VANESSA

YZUSQUI

RIOS

37.

JULIÁN

ZUBIMENDI

MARTÍNEZ

En relació a la composició del grup, hi ha algunes diferències amb el SGR 2009 ja que hi han hagut 4 investigadors del propi Departament que s’han incorporat al grup com a membres:

 

-       El Prof. Joan Muela-Ribera, especialista en salut global que col·labora també amb l’organisme PASS-International.

-       El Prof. Jordi Moreras Palenzuela, especialista en món islàmic i migracions.

-       La Prof. Blanca Deusdad, especialista en polítiques de benestar.

-       El Prof. Martín Correa-Urquiza, especialista en comunicació i creador de l’experiència Radio Nikosia

 

També 2 investigadors (Xavier Allué i Josep Canals) s’han jubilat de les seves respectives instituciones i s’incorporen com a col·laboradors al grup actual.

 

Així mateix s’incorporen els 7 nous becaris pre-doctorals que són: Anleu Hernández, Claudia María; Yzusqui Ríos, Roxana Vanessa; Cover, Ilaria; Offenhenden, Maria; Egbe, Manfred Egbe; Ventura García, Laia; i Jàvega Bernad, Neus

 

 


 

Els investigadors col·laboradors/es externs del Grup d’Antropologia Social són:

 

#

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DOCTOR/A

CÀRREC O SITUACIÓ PROFESSIONAL

38.

XAVIER

ALLUÉ

MARTÍNEZ

SI

Col·laborador extern

39.

FLAVIA VERÓNICA

ANZIL

-

SI

Col·laborador extern

40.

JOSÉ

CANALS

SALA

SI

Col·laborador extern

41.

MARIA ISABEL

DE LA PARTE

CANO

NO

Col·laborador extern

42. 

ALEJANDRO

GOLDBERG

-

SI

Col·laborador extern

43. 

INMACULADA

HURTADO

GARCÍA

SI

Col·laborador extern

44. 

CATERINA

MASANA

BOFARULL

SI

Col·laborador extern

45. 

MARIA JULIA

NAVAS

LÓPEZ

SI

Col·laborador extern

46. 

JESÚS

SANZ

ABAD

SI

Col·laborador extern

 

 

Nom: Jesús

Primer cognom: Sanz

Segon cognom: Abad

Universitat / Centre: Universidad Complutense de Madrid

Doctor: SI

 

 

Categoria: Profesor Titular Interino

 

 

 

Nom: Flavia Verónica

Primer cognom: Anzil

Segon cognom:

Universitat / Centre: Universitat Rovira i Vigili

Doctor: SI

 

 

Categoria: Recerca / Col·laboradora externa

 

 

 

Nom: Caterina

Primer cognom: Masana

Segon cognom: Bofarull

Universitat / Centre: Universitat Rovira i Virgili

Doctor: SI

 

 

Categoria: Recerca / Col·laboradora externa

 

 

 

Nom: Isabel

Primer cognom: de la Parte

Segon cognom: Cano

Universitat / Centre: Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra

Doctor: NO (Llicenciada)

 

 

Categoria: Recerca / Col·laboradora externa

 

 

 

Nom: Julia

Primer cognom: Navas

Segon cognom: López

Universitat / Centre: Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Doctor: SI

 

 

Categoria: Contratado doctor

 

 

 

 

 

Nom: Inmaculada

Primer cognom: Hurtado

Segon cognom: García

Universitat / Centre: Universidad CEU Cardenal Herrera

Doctor: SI

 

 

Categoria: Profesor colaborador doctor

 

 

 

Nom: Alejandro

Primer cognom: Goldberg

Segon cognom:

Universitat / Centre: Universidad de Buenos Aires

Doctor: SI

 

 

Categoria: Investigador, Profesor Adjunto

 

 

 

Nom: Josep

Primer cognom: Canals

Segon cognom: Sala

Universitat / Centre: Jubilat

 

 

Doctor: SI

 

 

Categoria: Recerca / Col·laboradora externa

 

 

 

Nom: Xavier

Primer cognom: Allué

Segon cognom: Martínez

Universitat / Centre: Jubilat

 

 

Doctor: SI

 

 

Categoria: Recerca / Col·laboradora externa

 

 

 

 

 

 

Altres grups i institucions

 

Al llarg del quinquenni 2009-2013 s’ha potenciat la xarxa de recerca del grup, tal com es fa palès a les co-autories de publicacions i la participació de investigadors externs a la URV al projectes de recerca vigents.

 

A nivell de Catalunya

Podem mencionar la col·laboració amb el CIIMU (Institut d’Infància i Món Urbà), mitjançant un projecte coordinat del programa de la Marató de TV3 per la Recerca Biomèdica; amb el Grup IGIA en la consecució de diferents activitats de recerca sobre el tema del consum de substàncies psico-actives; amb la Universitat de Barcelona i el CSIC, mitjançant un nou màster oficial en antropologia mèdica i salut global coordinat per la URV.

 

A nivell de l’Estat Espanyol

Podem mencionar la col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández en la realització d’un projecte de recerca del pla nacional i amb la Federació de Associacions d’Antropologia de l’Estat Espanyol amb la que organitzem el XIII Congrés d’Antropologia de l’Estat Espanyol al setembre de 2014, entre d’altres.

 

A nivell internacional

Podem mencionar la col·laboració amb la Society for Medical Anthropology de la American Anthropological Association i l’European Association of Social Anthropology per la realització d’un congrés internacional al juny de 2013; amb la Universitat de Amsterdam en l’articulació de la xarxa Medical Anthropology at Home on participen activament altres universitats europees, entre elles Roma la Sapienza, la UNIBO, la Università degli Studi di Perugia, la Fondazione Angelo Celli i la Université de Lyon, entre d’altres; també la mobilitat amb universitats i institucions de recerca de Mèxic (UNAM, Universidad Iberoamericana, CIESAS), Brasil (UFSC, UFMG, UERJ) i altres països d’Amèrica Llatina (UBA, FLACSO-Equador, etc.). En relació amb els Estats Units d’Amèrica, es manté una bona col·laboració amb la University of Massachusets at Amherst i s’ha iniciat un acord amb la University of Buffalo per la mobilitat d’estudiants i investigadors i el desenvolupament d’accions conjuntes.

 

Lideratge d’activitats formatives

El Grup de Recerca en Antropologia forma part del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, que té un programa propi de doctorat des de l’any 1988 en Antropologia Urbana. A partir de 1994, i d’acord amb les orientacions de l’activitat de recerca del grup i de la seva projecció internacional, es va crear un segon programa de doctorat. Des d’aleshores i fins a la implementació del model Bologna, els dos programes van coexistir: el doctorat d’Antropologia Urbana i el doctorat d’Antropologia de la Medicina; ambdós distingits programes de qualitat pel Ministeri d’Educació i Cultura i àmpliament reconeguts a nivell internacional.

 

Actualment el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social lidera y coordina diferents programes de màster oficials orientats a la recerca. Concretament:

 

El Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (120 ECTS)

http://www.urv.cat/masters_oficials/antropologia_medica.html

 

El Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (90 ECTS)

http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_urbans.html

 

El Màster en Migracions i Mediació Social (120 ECTS) (en extinció).

http://www.urv.cat/masters_oficials/migracions_mediacio.html

 

També el Departament participa en:

 

El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

http://www.urv.cat/masters_oficials/joventut_societat.html

 

En quan al doctorat, el Departament coordina, juntament amb el Departament d’Estudis de la Comunicació de la URV, el Programa de Doctorat en Antropologia i Comunicació de nova implantació.

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/antropologia_comunicacion.html

 

 

 

 

 

La trajectòria del Grup d’Antropologia Social

 

El Grup d’Antropologia Social és un grup de recerca de llarga trajectòria investigadora que s’ha anat renovant generacionalment. La seva centralitat en el panorama internacional quan algunes de les especialitats desenvolupades, com és el cas de l’Antropologia mèdica, ha fet que fos un grup organitzador del primer congrés mundial d’aquest camp, juntament amb la Society for Medical Anthropology de la AAA i de l’European Association of Social Anthropology, tal com es pot veure a: http://www.medical-anthropology-urv.cat/ . Addicionalment, el Grup també és l’organitzador del pròxim congrés de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, a realitzar el mes de setembre de 2014, tal com es pot veure a: http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-antropologia/ .

 

La capacitat formativa del grup és visible en els diferents programes de màster i doctorat realitzats, entre ells destaquem el nou programa de doctorat en Antropologia i Comunicació: http://antropologia.urv.es/dac/

 

La capacitat de recerca del grup es pot visualitzar també a l’històric dels outputs, el qual mostra una consolidació i augment, principalment quan a la publicació en revistes indexades en el Web of Science. També aquesta consolidació és visible en el nombre de publicacions en llibres i les contribucions a congressos, especialment als congressos internacionals.

 

 

 

Taula resum de outputs

 

Outputs

anteriors

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Publicacions en revistes

659

31

24

30

22

23

30

36

25

22

3

905

Tesis, tesines i treballs de recerca

106

5

1

9

7

18

8

24

11

15

1

205

Contribucions a Congressos

829

55

40

52

73

46

74

62

90

59

2

1382

Publicacions en llibres

604

41

37

52

51

34

77

47

50

40

1

1034

 

 

Addicionalment, el Grup d’Antropologia Social lidera dues línies de publicació:

 

-       La Col·lecció d’Antropologia Mèdica, que ja disposa de 15 volums publicats:

http://www.publicacionsurv.cat/llibres-digitals/antropologia-medica

 

-       La revista Arxiu d’Etnografia de Catalunya. Revista d’Antropologia Social:

http://publicacionsurv.cat/revistes/arxiu-detnografia-de-catalunya

 

La major part de les informacions sobre el Grup D’Antropologia Social es troben a la pàgina web del grup:

 

http://antropologia.urv.es/DAFITS-URV/index.php/ca/gruprecerca.html

 

També es pot consultar la pàgina sobre projectes actius:

 

http://antropologia.urv.es/DAFITS-URV/index.php/ca/projectesactius.html

 

Així com l’històric del projectes:

 

http://antropologia.urv.es/DAFITS-URV/index.php/ca/historicprojectes.html

 

 

 

 

Els instruments de cara al futur

 

El Grup d’Antropologia Social ha desenvolupat dos instruments de recerca que vol potenciar en el pròxim trienni:

 

  • El recent Medical Anthropology Research Center, un centre de recerca de la URV creat per diferents investigadors d’aquest grup. Veure:

http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia015505.htm

 

  • L’ Arxiu d’Etnografia de Catalunya, que ha rebut darrerament un nou impuls per consolidar-se com laboratori de recerca orientat a l’anàlisi de problemàtiques socials.

 

 

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona