DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Xavier Allué

xavier_allue

Xavier Allué Martínez

 

Xavier ALLUÉ i MARTINEZ, nascut a l'any 1943, Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 1966, especialista en Pediatria per la Universitat de Barcelona (1966-1968). Formació de postgraduat als Estats Units (becari Fulbright) a la Universitat de Oklahoma, del 1968 al 1969 i subespecialitat a Neumología pediàtrica a la Universitat McGill de Montreal, Quebec, Canadà, 1971-1972. Màster en Antropologia de la Medicina, 1996, Doctor en Antropologia per la Universitat Rovira i Virgili, 1997. Cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari de Tarragona "Joan XXIII". Professor Associat de la Facultat de Medicina, Universitat Rovira i Virgili, des de 1984 i del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la mateixa universitat des de 1996. Ha estat Director Mèdic de l'Hospital Universitari de Tarragona "Joan XXIII" des de 1992 a 1994. Ponent en més de 100 cursos, taules rodones, ponències de congressos i conferències professionals. 62 publicacions científiques referenciades en revistes espanyoles i internacionals, més de 80 comunicacions científiques en congressos i reunions científiques. 2 Llibres com autor únic i 20 capítols de llibres. 8 llibres traduïts de l'anglès. Autor de més de 1100 publicacions periodístiques en premsa escrita local i nacional. Membre fundador de la Seccions (després Societats) de Vigilància intensiva Pediàtrica i Neumología Pediàtrica de la AEP. President del Col·legi de Metges de Balears-Eivissa (1981-1983). Vocal de la Junta Directiva de la Soc. Catalana de Pediatria (8 anys) i de la Soc. Esp. de Pediatria Social (actualment).

 

Línies de recerca
 • Linies genèriques: Antropologia social, Pediatria, Atenció Primària a la salut (Salut pública).
 • Perfil tecnicometodològic: Técniques qualitatives, Bioestadística
 • Línies de recerca bàsiques: Migracions, Obesitat, Pediatria social
 • Línies de recerca complementàries: Atenció Primària Infantil, Adopcions internacionals, Urgències pediàtriques
 • Àrees geogràfiques de interés: Europa
Articles en revistes
 • Allué, X. (2007). “Factores psicosociales en la salud infantil". Trabajo social y Salud, 56: 161-169. Enllaç.
 • Allué, X. (2007). “La protección de los menores de los malos tratos”. Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar, 3 (año 7): 28-34. Enllaç revista.
 • Allué, X. (2005). “Salut infantil i diversitat sexual”. Pediatria Catalana, 65:5-6. Article complet.
 • Allué, X. (2005). “Epidemiology and surveillance of Pertussis among infants in Catalonia Spain, during 1997-2001”, Moraga F, et al. on behalf of The TOSCA Study group. Pediat Infect. Dis J, 24:510-513. Enllaç.
 • Allué, X. (2005). “Aspectos ético-legales-profesionales en el ejercicio del pediatra de Atención Primaria”. X Allué. Foro Pediátrico , 2(1):42-44. Article complet.

Llibres

 • Comelles, J.M.; Allué, X.; Bernal, M.; Fernández Rufete, J.; Mascarella, L. (eds) (2010). Migraciones y salud, Tarragona:URV, ISBN: 978-84-692-7267-1. Paraules clau: migracions internacionals / antropologia mèdica / salut pública / polítiques públiques. Enllaç.

Capítols de llibres

 • Allué, X. (2008). Nurses. A:  Comelles, JM;  Martorell, MA i Bernal, M  (eds.), Enfermeria y Antropología. Padeceres, cuidadores y cuidados.  Barcelona, Icaria, pp. 57-66, (ISBN 978-84-9888-002-1). Enllaç permanent.
 • Allué, X. i Benitez, MT.(2007). Implicaciones que tiene la discapacidad para el niño.  A:Diaz Huertas JA, Ruiz Dias MA Riiz Dias V., Infancia y Discapacidad,  Madrid: Sociedad de Pediatria Social, pp. 59-64 (ISBN 978-84-611-7418-8). Enllaç.
 • Allué, X.(2007). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estado actual y propuestas de mejora, A:  SIAS 6, Informe Salud Infancia, Adolescencia y Sociedad, Madrid: Sociedad de pediatría social, pp 119-125, (ISBN: 978-84-612-1030-5). Enllaç permanent.
 • Allué, X.; Mascarella, L.; Bernal, M.; Comelles, Josep M.; (2006) De la hegemonía de la clínica a la etnografía en la investigación intercultural en salud. A: Fernández Juárez, Gerardo (coord), Salud e interculturalidad en América Latina : antropología de la salud y crítica intercultural , Universidad de Castilla-La Mancha, pags. 15-32 (ISBN 84-8427-481-0). Enllaç.
 • Riaño D.; Allué X.; Olona M.; Pardo S. (2005) Sistema d'Informació Hospitalària d'ajuda a l'adaptació de pesos relatius als GRD. A:  Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, Memòria 2005, Barcelona. (Dep. leg. B-32477-2005). Enllaç.
 • Allué, X; Martínez, A; et al. (2005). Informe 2004 CIIIM. La salut dels nens i joves: malalties i malestars en una societat desigual. Grup de discussió Infancia, familia i canvi social a Catalunya, vol. II, pp 403-470.
 • Allué, X., (2005). Los problemas psicosociales en Urgencias.  A: Benito J, Luaces C, Mintegui S, Pou J eds., Tratado de Urgencias en Pediatria.  Madrid: Ergon. Pp: 3-13. (ISBN 84-8474-312-2). Enllaç permanent.
 • Allué, X., (2005).  Faringitis. Amigdalitis. A: Benito J, Luaces C, Mintegui S, Pou J eds.,   Tratado d e Urgencias en Pediatria, Madrid: Ergon, Pp: 220-223. (ISBN 84-8474-312-2). Enllaç permanent.

Tesis que dirigeix

 • Prat Caballol, Rita.

  Share

Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona