DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Mabel Gracia Presentació Mabel Gracia
mabel_gracia

Mabel Gracia Arnaiz

Mabel Gracia Arnaiz és professora titular d'Antropologia Social en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i investigadora del Grup d'Investigacions Antropològiques (GRIAFITS) de la mateixa universitat. És membre de l'Observatori de l'Alimentació (Universitat de Barcelona) i de la International Commission on the Anthropology of Food (I.C.A.F). Ha estat investigadora i professora visitant del Centri d'Études de Sociologie, Anthropologie i Histoire (CNRS-EHESS, París), del Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social (Mèxic D.F), del Centri d'Étude du Tourisme et Industries de l'Accueil (Université de Toulouse Li Mirail 2), de l'Institut Nacional de Ciències Mèdiques i Nutrició Salvador Zubirán (Mèxic DF), de l'Institut d'Investigacions Antropològiques (O.N.A.M, Mèxic DF) i de la Universidade Estatal do Rio de Janeiro (Brasil). La seva línia d'investigació s'ha desenvolupat entorn de l'estudi sociocultural de l'alimentació, la salut i el gènere, havent coordinat diversos projectes i accions d'I+D i fet treball de camp a Espanya, França i Mèxic.


Ultimes publicacions:
  • Gracia-Arnaiz, M, 2014, De la lipofobia al lipofobismo: imágenes y experiencias en torno de la obesidad Salud (i) Ciencia, 20(4):382-388 (Llegir)
  • Gracia-Arnaiz, M. (2013) Thou shalt not get fat: Medical representations and self-images of obesity in a Mediterranean society. Health, 5, 1180-1189. doi: 10.4236/health.2013.57159.
  • Vieira, C., Ribeiro, E.; Marques, MR; Gracia-Arnaiz, M. (2013) The pain and plesaure of being what one is: viewpoints of health professionals and patients about being overweight/obese, Psychology Health & Medicine
    DOI:10.1080/13548506.2013.861601
  • Contreras, J. Gracia-Arnaiz, M (2012) La prevención de la obesidad en España: una lectura crítica desde la antropología, ETNICEX, 4, pp. 41-61

  ShareBiblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona