DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Joan Prat

joan_prat

Joan Prat i Carós

(Celrà, Girona, 1947) és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Rovira i Virgili, on exerceix la docència des de fa més de trenta anys, i membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia. L'any 2003 li fou atorgada la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. És autor d'una vintena de llibres, entre els quals cal destacar Les festes populars (1979, amb Jesús Contreras), La mitologia i la seva interpretació (1984), El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas (1997) i Los sentidos de la vida. La construcción del sujeto, modelos del yo e identidad (2007). Dirigeix la col·lecció Temes d'Etnologia de Catalunya del CPCPTC, de la Generalitat de Catalunya. Des del 2009 és Professor Emèrit de la URV.

Currículum complet de Joan Prat

 


  Share

Línies de recerca

 • Línies genèriques: Imaginaris mítics d'avui, Antropologia de les religions , Memòria biogràfica.
 • Perfil tècnicometodològic: Tècniques qualitatives.
 • Línies de recerca bàsiques: Filosofies orientals i espiritualitats new age, Teràpies holístiques i alternatives, Sabers hermètics, esotèrics i ocultistes
 • Àrees geogràfiques d'interés: Catalunya, Comarques meridionals de Catalunya.

 

 
  Share
Articles en revistes
 • Prat Carós, J. (2012), “A Ramón Valdés, in memoriam”, Perifèria. Revista de recerca i investigació en antropologia, Universitat de Barcelona, nº16Enllaç.
 • Prat Carós, J. (2009) "La memoria biográfica y oral y sus archivos". A: Revista de Antropología Social. Vol. 18, UCM: Madrid. 1131-558x. Enllaç.
 • PORQUERES I GENÉ, E.; PRAT CARÓS, J (2008), "Presències de Lévi- Strauss", en SURRALLÉS, A. (a cura de), Lévi-Strauss 2008/100. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 24, ICA, Editorial UOC, pp. 81-86. Enllaç.
 • Prat Carós, J. (2007). “En busca del paraíso: historias de vida y migración”. A: Revista de Dialectología y Tradiciones Populares . Vol. LXII. Núm. 2. pp. 21-61. Madrid. ISSN: 0034-7981. Article complet
 • Prat Carós, J. (2007). “La mitologia malèfica de les bruixes”. A: Estudis altafullencs , 31. pp. 87-108. Altafulla. ISSN: 0210-5306. Enllaç permanent.
 • Prat Carós, J. (2005). “Petita reflexió amb motiu dels vint-i-cinc anys d''Els estudis Etnogràfics i Etnològics a Catalunya'”. A: Quaderns de l'ICA . Numero especial 25è aniversari de la Revista Quaderns de l'ICA. Vol: 06/2005b. Núm. 06. Barcelona. Enllaç permanent.

 

 
  Share
Llibres
 • Prat Carós, J. [Comp.] (2012), Els nous imaginaris culturals: Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics. Tarragona, Publicacions URV (en premsa). 
 • Prat Carós, J. (2007). Los sentidos de la vida: Construcción del sujeto, modelos del yo e identidad. Barcelona: Bellaterra. Enllaç permanent.
 • Prat Carós, J. (2007). El estigma del extraño: un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. Barcelona: Ariel. 3ª edició. ISBN: 9788434452350. Enllaç permanent 
 • Prat Carós, J. (coord.) (2007). L'univers màgic. Mites i creences. Tradicionari. Enciclopèdia de la Cultura Popular de Catalunya . Vol. VIII. Barcelona. 302 pàgs. Enllaç.

 

 
  Share
Capítols de llibres
 • Prat Carós, J. (2012), "Identidades: una perspectiva antropológica", en Ferrero i Gandia, R. (Comp.), Etnoxerrades. Converses des de l'Antropologia al Museu. Col·lecció Intercanvis núm. 2, PUV-Museu Valencià d'Etnologia. València. (en premsa).
 • Prat Carós, J. (2011) "¿Por qué caminan? Una mirada antropológica sobre el Camino de Santiago", en NOGUÉS, A.M.; CHECA, F. (coords.), La cultura sentida. Homenaje al profesor Salvador Rodríguez Becerra. Ediciones Signatura Demos, Sevilla, pp.495-529.
 • Prat Carós, J. (2008). "Cultura popular i identitat". A: L'univers màgic: Mites i creences. Tradicionari . Vol. X. ISBN: 9788441213876. Enllaç permanent
 • Prat Carós, J. (2008). “Tot recordant la Mercè...”. A: Martí, Maria (ed). Paraules i colors. Mercè Macip, Bibliotecària . Tarragona. Enllaç permanent.
 • Prat Carós, J. (2008). "Sobre vidas y relatos de santidad". A: Vizuete, J. Carlos; Martin, Julio (coords). Sacra Loca Toledana. Los espacios sagrados en Toledo . Pp. 17-47. Cuenca. Enllaç
 • Prat Carós, J. (2007). "Estigma". A: A. Barañao, J. L. García, M. Cátedra, M. J. Devillard (Coords.). Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización . Madrid: Editorial Complutense. Pp. 124-128. Enllaç permanent.
Llegiu-ne més...
  ShareBiblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona