DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Mabel Gracia
mabel_gracia

Mabel Gracia Arnaiz

Mabel Gracia Arnaiz és professora titular d'Antropologia Social en la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i investigadora del Grup d'Investigacions Antropològiques (GRIAFITS) de la mateixa universitat. És membre de l'Observatori de l'Alimentació (Universitat de Barcelona) i de la International Commission on the Anthropology of Food (I.C.A.F). Ha estat investigadora i professora visitant del Centri d'Études de Sociologie, Anthropologie i Histoire (CNRS-EHESS, París), del Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social (Mèxic D.F), del Centri d'Étude du Tourisme et Industries de l'Accueil (Université de Toulouse Li Mirail 2), de l'Institut Nacional de Ciències Mèdiques i Nutrició Salvador Zubirán (Mèxic DF), de l'Institut d'Investigacions Antropològiques (O.N.A.M, Mèxic DF) i de la Universidade Estatal do Rio de Janeiro (Brasil). La seva línia d'investigació s'ha desenvolupat entorn de l'estudi sociocultural de l'alimentació, la salut i el gènere, havent coordinat diversos projectes i accions d'I+D i fet treball de camp a Espanya, França i Mèxic.


Ultimes publicacions:
 • Gracia-Arnaiz, M, 2014, De la lipofobia al lipofobismo: imágenes y experiencias en torno de la obesidad Salud (i) Ciencia, 20(4):382-388 (Llegir)
 • Gracia-Arnaiz, M. (2013) Thou shalt not get fat: Medical representations and self-images of obesity in a Mediterranean society. Health, 5, 1180-1189. doi: 10.4236/health.2013.57159.
 • Vieira, C., Ribeiro, E.; Marques, MR; Gracia-Arnaiz, M. (2013) The pain and plesaure of being what one is: viewpoints of health professionals and patients about being overweight/obese, Psychology Health & Medicine
  DOI:10.1080/13548506.2013.861601
 • Contreras, J. Gracia-Arnaiz, M (2012) La prevención de la obesidad en España: una lectura crítica desde la antropología, ETNICEX, 4, pp. 41-61

  Share
Línies de recerca

 • Línies genèriques: Antropologia de l'alimentació, Antropologia del gènere , Antropologia de la comunicació.
 • Perfil tècnicometodològic: Tècniques qualitatives, Anàlisi del discurs.
 • Línies de recerca bàsiques: Transformació sistemes i cultures alimentàries, Gènere, cos i salut, Trastorns del comportament alimentaria, obesitat.
 • Línies de recerca complementàries: Discursos i praxis publicitàries, Procés de medicalitatzació i mercantilització, alimentació, Soberania alimentària, desigualtat social i gènere .
 • Àrees geogràfiques d'interés: Península Ibèrica, Europa, Amèrica Llatina (Mèxic).

  Share
Articles en revistes

 • Gracia-Arnaiz, M. (2013) Thou shalt not get fat: Medical representations and self-images of obesity in a Mediterranean society. Health, 5, 1180-1189. doi: 10.4236/health.2013.57159.
 • Vieira, C., Ribeiro, E.; Marques, MR; Gracia-Arnaiz, M. (2013) The pain and plesaure of being what one is: viewpoints of health professionals and patients about being overweight/obese, Psychology Health & Medicine. DOI:10.1080/13548506.2013.861601
 • Contreras, J. Gracia-Arnaiz, M (2012) La prevención de la obesidad en España: una lectura crítica desde la antropología, ETNICEX, 4, pp. 41-61
 • Gracia-Arnaiz, M (2011) "La obesidad como problema social", Revista de la Facultad de Medicina, UNAM, vol. 54, nº 3, pp: 20-28. Llegir.
 • Gracia-Arnaiz, M. (2011) "¿Somos lo que comemos? Alimentos, significados e identidades". Alimentos Hoy, Revista de la Asociación colombiana de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Vol. 22, pp: 3-5. Llegir.
 •  Gracia-Arnaiz, M. (2010) "Eat and weigh less": the Obesity as a Social Problem, en Ricardo, A. Anthropology in a Feminine Key. Essays and thoughts in honour of Annie Hubert, Estudios del Hombre, 28: 157-176. Enllaç.
 • Gracia-Arnaiz, Mabel (2010) "Fat Bodies and Thin Bodies: Cultural, Biomedical and Market Discourses on Obesity", a: Appetite, Estats Units. ISSN: 0195-6663. Llegir on-line.
 • Gracia Arnaiz, Mabel (2010), "La obesidad como enfermedad, la obesidad como problema social". A: Gaceta Médica de México, 146 (6): 389-396. ISSN: 00163813. Enllaç. 
Llegiu-ne més...
  Share
Llibres
 • Gracia-Arnaiz,M. (2012) (ed.) Alimentación, Salud yCultura: Encuentros Interdisciplinares, Colección Antropologia Médica, 7,Tarragona: Publicacions URV.
 •  Gracia-Arnaiz, M. (ed.) (2012) Pobres joves grassos. Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya,Col. Antropologia Médica, 9. Tarragona: Publicacions URV.
 • Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M. (eds.)(2013) Mujeres (in)visibles: género,alimentación y salud en comunidades rurales de Oaxaca. Col. Antropologia Médica, 10. Tarragona: Publicacions URV.
 • Contreras, J. Gracia-Arnaiz, M. (2011) Alimentaçao, Sociedade e Cultura. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.  
 • Gracia Arnaiz, M. (coordinadora) (2008). Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España. Barcelona: Ariel. Enllaç permanent
 • Gracia Arnaiz, M.; Comelles, J.M. (2007). No comerás. Narrativas sobre comida, cuerpo y género en el Nuevo Milenio . Barcelona: Icària. ISBN: 972-84-7426-928. Enllaç permanent.
 • Gracia Arnaiz, M.; Bernal, M.; Casadó, L.;Comelles, J.M.; Guerrero, C.; Guidonet, A.; Ledo, J.; Abt, A. (2007). Els trastorns alimentaris a Catalunya. Una proximació antropològica . Barcelona: Estudis Catalunya. Secretaria General de Joventut . ISBN: 978-84-393-7465. Llegir
 • Contreras, J. y Gracia, M.(dir) (2006). Comemos como vivimos. Alimentación, salud y estilo de vida. Foro Internacional de la Alimentación.
Llegiu-ne més...
  Share

Capítols de llibres

 • Gracia-Arnaiz, M. (2014). "La obesidad como problema social: la ideación sobre su carácter crónico, plurifactorial y epidémico", en Piaggio, L.R. Solans A. M. (comps.) (2014) Enfoques socioculturales de la alimentación. Buenos Aires: Librería AKADIA Editorial. Pp: 391-403
 • Gracia-Arnaiz, M, (2013) "Consumo de alimentos, marketing e cultura na Espanha", en PRADO, Sh. D. et al. (orgs.): Alimentação, Consumo e Cultura. Série Sabor Metrópole, Rio de Janeiro: Editora CRV, 2013, pp: 123-154.
 • Pérez-Gil, S. Gracia-Arnaiz, M. (2013) “Género, alimentación y salud en cuestión: una introducción” (eds.) (2013) Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M.  (eds.)(2013) Mujeres (in)visibles:  género, alimentación y salud en comunidades rurales de Oaxaca. Col. Antropologia Médica, 10. Tarragona: Publicacions URV.pp 7-14
 • Gracia-Arnaiz, M. (2013)  “Vendiendo platillos, comprando en abarrotes: cocinas, mercados e identidades Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M.  (eds.)(2013) Mujeres (in)visibles:  género, alimentación y salud en comunidades rurales de Oaxaca. Col. Antropologia Médica, 10. Tarragona: Publicacions URV pp: 79-108.
 • Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M. (2013) “Género, alimentación y salud en cuestión: una introducción” (eds.) (2013) Pobres joves grassos. Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya, Col. Antropologia Médica, 9. Tarragona: Publicacions URV.pp: 7-14.
 • Gracia-Arnaiz, M. (2013) “Vendiendo platillos, comprando en abarrotes: cocinas, mercados e identidades en Oaxaca”, en Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M. (eds.) (2013) Pobres joves grassos. Obesitat i itineraris juvenils a Catalunya, Col. Antropologia Médica, 9. Tarragona: Publicacions URV. pp: 79-108.
 • Gracia-Arnaiz, M. Contreras, J. (2012) “Comemos como vivemos? Comprender as maneiras contemporaneas do comer” Menasche, R; Alvarez, M. Collaço, J. (org): Dimensoes sociocultrais da alimentaçao. Dialogos latino-americanos. Porto Alegre: UFRGS Editora. Pp: 45-62.
 • Gracia-Arnaiz, M: “La faim dans le monde”, Poulain, J.P: 2012 (dir.) Dictionnaire des cultures alimentaires, Paris: Presses Universitaires de France (P.U.F)
 • Gracia-Arnaiz, M. Díaz, C. (2012) “Alimentación, cultura y sociedad: problemáticas e investigación desde las ciencias sociales”,  en Cantarero, L. (ed.) (2012) La antropología de la alimentación en España: perspectivas actuales, Barcelona: Editorial UOC.
 • Pérez-Gil, S., Gracia-Arnaiz, M. (2012) “Género, soberanía alimentaria y sostenibilidad: participación-acción para la transformación del medio rural en la Sierra Norte y Costa de Oaxaca, en Cantarero, L. (ed.) (2012) La antropología de la alimentación en España: perspectivas actuales, Barcelona: Editorial UOC.
 • Gracia-Arnaiz, M. (2011) "Culture, Market and Beer Consumption" , a Schiefenhovel, W. Macbeth, H. (eds). Liquid Bread Beer and Brewing in Cross-Cultural, Oxford: Berghahn Books. Pp. 209-222. Enllaç.
 • Gracia-Arnaiz, M. (2011) La obesidad como enfermedad, la obesidad como problema social, en De la Fuente, R. Y Kuri, P. (eds) Temas de salud global, con impacto local, UNAM, Ed. Intersistemas S.A, pp: 39-50. Enllaç.
 • Gracia Arnaiz, Mabel (2010) "Obesity as a Social Problem: Thoughts about its Chronic, Pandemic and Multi-factorial Character". A: Fainzang, S.; Einar Hem, H and Bech Risor, M. (editors) The taste for knowledge. Medical anthropology facing medical realities. Aarhus University Press: Denmark. Enllaç.
 • Gracia Arnaiz, Mabel.(2010). "Género, cuerpo y comida: razones culturales en la anorexia nerviosa." A:Comelles, J.M, Martorell, A. y Bernal, M.(coords.): Antropología y enfermería. Campos de encuentro.Un homenaje a Dina Garcés II. pp. 80 - 99.(España). Enllaç.
Llegiu-ne més...
  Share
Més articles...Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona