DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Àngel Martínez

angel_martinez

Àngel Martínez Hernáez

Angel Martínez Hernáez (París 1964) és doctor en Antropologia social per la Universitat de Barcelona y Màster en Psiquiatría social per la mateixa universitat. Ha estat professor associat de la Universitat de Barcelona i professor/investigador visitant a la University of California at Berkeley, a la Universitat Nacional Autónoma de México (UNAM) i en la Universitá degli Studi di Perugia, entre d'altres centres d'investigació. Actualment és professor titular a la Universitat Rovira i Virgili, on és coordinador del Master en Antropologia Médica i Salut Internacional, i director d'investigació de l'àrea de salud del CIIMU (Institut d'Infància i Món Urbà). Las seves àrees d'investigació són la antropologia médica, les polítiques sanitàries a Europa i Amèrica Llatina, la salut mental i les cultures amazòniques. Ha estat assesor de diferents organismes públics, entre ells el Municipi de Porto Alegre-Brasil i el VI Programa Marco de la Unió Europea. Entre les seves publicacions destaquen els llibres: ¿Has visto cómo llora un cerezo? Pasos hacia una antropología de la esquizofrenia, Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona (2000); What's behind the symptom? London & New York: Routledge (2000) i Antropología médica: Teorías
sobre la cultura, el poder y la enfermedad, Barcelona: Anthopos Editorial (2008).
 


  Share
 

Línies de recerca

 • Línies genèriques. Antropologia Mèdica, Etnopsiquiatria i Psiquiatria Cultural, Teoria i història de l'antropologia
 • Perfil tècnicometodològic: Tècniques qualitatives, Anàlisi de xarxes i de dominis culturals, Models narratius, models mixts qualitatius/quantitatius.
 • Línies de recerca bàsiques: Salut de la infància i l'adolescència, Estudis socials i culturals de la biomedicina, Bio-polítiques de les afliccions
 • Línies de recerca complementàries: Comunicació clínica i salut mental, La vida medicada: medicalització i mercantilització, Salut i marginació, Cultures amazòniques.
 • Àrees geogràfiques d'interés: Península Ibèrica, Amazones, Brasil urbà

  Share
Articles en revistes

 

 • Martinez-Hernaez, A.; Mari-klosse, M.; Escapa, S.; Julia, A.; Mari-klose, P.;(2012) Consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes catalanes: su asociación con los estados de ánimo negativos y los factores familiares; Revista Española de Salud Publica, 86(1):101-114. Enllaç.
 • Barreto, S.; Giatti, L.: Martínez Hernáez, A.(2011) Contextual and family factors associated with negative assessment of children's health; European Journal of Public Health, 21(5): 649-655. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, Angel (2011) El dibujante de límites. Franz Boas y la (im)posibilidad del concepto de cultura en antropología História, Ciências, Saúde. Manguinhos, 18(3): 876-861. Enllaç.
 • Silveira Bolling, C; Marcio Magalhães Pinheiro, T; Martinez Hernaez, A (2011) Dance Injuries: assessment of risk factors by qualitative method; British Journal of Sports Medicine 45(4):374-375. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, Angel (2010) "El hijo del cazador de tigres: Mito, violencia y masculinidad en un relato biográfico". A: Historia, Antropología y Fuentes Orales, 44: 113-127. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, A. (2010) . "Dialogics, ethnography and health education". A: Saúde Pública, 44(3):399-405 . Llegir on-line. Versió en portuguès.
Llegiu-ne més...
  Share
Llibres

 

 • Martínez Hernáez, Angel (Editor) (2010) Medicina, màgia i religió de W.H.R Rivers. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions. Enllaç. 
 • Mari-Klose, P.; Mari-Klose, M.; Granados, F.J.; Gómez Granell, C.; Martínez Hernáez, À. (2009), Informe de la inclusión social en España 2009, Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 299 pàgs. ISBN: 978-84-92721-07-8. Paraules clau: políticas sanitarias / políticas públicas / exclusión social. Llegir on-line
 • Martínez Hernáez, A (2008), Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad, Barcelona: Anthropos, 207 pàgs. Enllaç permanent.
 • VVAA (2007) The Health for All in Latin America Project. Reference manual, theoretical and methodological framework, experiences and directory of best practices . Perugia: Argo/EuropeAID/. Edició trilingüe.
 • VVAA (2007) La infancia en cifras (2). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ISBN: 978-84-8347-042-8.  Paraules clau: políticas sanitarias / políticas públicas / exclusión social. Enllaç.
Llegiu-ne més...
  Share
Capítols de llibres


 • Martínez Hernaéz, Angel; Muñoz García, Araceli (2010) "Olvidar y conversar. Recursos profanos de los adolescentes barceloneses ante el malestar emocional" A: Romaní, Oriol (Coord.) Jóvenes y riesgos. Barcelona: Edicions Bellaterra. Pp. 109-122. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, A. (2010) "A medicalizaçao dos estados de ânimo: o consumo de antidepressivos e as novas biopolíticas das afliçoes" A: Caponi, S; Verdi, M; Stolf Brzozowski, F; Hellmann, F. Medicalizaçao da vida. Ética, saúde pública e indústria farmacêutica. Palhoça: Editora Unisul. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, A. (2010), “La etnografía como dialógica. Hacia un modelo intercultural en las políticas sanitarias”. A: F. Checa y Olmos, A. Arjona Garrido y JC. Checa Olmos (Eds.) Transitar por espacios comunes. Inmigración, salud y ocio. Barcelona: Editorial Icària, pp.57-83. ISBN: 978-84-9888-221-6. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, A. (2010). “Cartografies de la identitat”, a: Àlvar Calvet, Línies creuades. Tarragona: Arola Editors, pp. 19-22. Versió trilingüe. Enllaç.
 • Martínez Hernáez, A. (2010). "Psiquiatría cultural. Teorías, comparaciones y políticas en salud mental". A: Antropología y enfermería. Martorell, M.A; Comelles, J.M; Bernal, M (editors). Tarragona: Publicacions URV. Enllaç. 
 • Martínez Hernáez, A. (2008), "Quan els animals eren humans. Mite, identitat i malaltia entre els madiha de l'Amazònia brasilera", a : Patrimoni, memòria i identitat . A: Antonio Salcedo (Ed.), Tarragona: Silva, pp. 21-31. ISBN: 978-84-92465-11. Enllaç permanent.
Llegiu-ne més...
  Share
Més articles...Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona