DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Oriol Romaní

oriol_romani

Oriol Romaní Alfonso

 

Doctor (Ph.D.) en Història (Antropologia Cultural) per la Universitat de Barcelona (1982). Catedràtic d'Antropologia Social en el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social (que va dirigir entre 2001-2004) de la Universitat "Rovira i Virgili" (URV); Coordinador del Màster Oficial en Antropologia de la Medicina i Salut Internacional. Membre del comitè directiu del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat des del seu inici (2008-09). Professor del Màster Internacional "Sistema Penal i Problemes Socials" (Departaments Dret Penal, U. de Barcelona i U. de La Plata, Argentina). - Va ser dels pioners a Espanya en l'ús de la metodologia biogràfica, així com en l'estudi dels grups juvenils i dels usos de drogues: a més de les investigacions i estudis sobre salut i drogues (Antropologia de la Medicina), moltes d'elles de tipus aplicat, ha treballat també sobre cultures juvenils, i diferents aspectes de la marginació social (Antropologia Urbana). - Col·laborador d'institucions privades (IRES, GENUS, FAD etc.) i públiques (PNSD, OTDGC, Ajuntaments, etc.) sobretot per a qüestions de drogues i marginació. Ha estat consultor de la Unió Europea per a Llatinoamèrica en diversos programes (Formació de Professionals "Cono Sur" 1994-96; Ciutats i Drogues URB-AL 1997-2000, entre altres). - Membre, entre altres societats, de la Junta Directiva del GRUP IGIA, grup interdisciplinar de professionals per a l'estudi i la intervenció en el camp de les drogodependències i la salut. - Entre les seves principals obres cal destacar A tumba abierta. Autobiografia de un grifota. Barcelona, Anagrama (1ª ed. 1983, 2ª ed. 1986),  Las drogas. Sueños y razones (1ª ed. 1999, 2ª ed. 2004file icon pdf ORIOL ROMANI Las drogas S y R.pdf )   i juntament amb Jaume Funes Dejar la Heroína. Vivencias, contenidos y circunstancias de los procesos de recuperación (Funes, Jaume i Romaní, Oriol, 1985, Madrid: Cruz Roja Españolafile icon pdf Romani_Funes_DH.pdf ).

 

 

 
  Share
Línies de recerca
 • Línies genèriques: Antropologia Mèdica, Antropologia Urbana, Antropologia de la joventut
 • Perfil tècnicometodològic: Tècniques qualitatives, Històries de vida, RAP
 • Línies de recerca bàsiques: Usos de drogues, Cultures juvenils, Processos de marginació social
 • Línies de recerca complementàries: Globalització neoliberal i canvi social, Migracions transnacionals i joventut, La salut dels joves
 • Àrees geogràfiques d'interés: Península Ibèrica, Amèrica Llatina

 

 
  Share
Articles en revistes
 • Romaní Alfonso, O.  (2010) “Adicciones, drogodependencias y 'problema de la droga' en España: la construcción de un problema social” in Cuicuilco, Vol. 17, nº 49: 83- 101. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F. ISSN: 0185-1659. (Enllaç redalyc)
 • Romaní Alfonso, O.  (2010) (con N. Alvarez Licona) “La antropología de la medicina en España y México: algunas miradas” in Cuicuilco, Vol. 17, nº 49: 7-11. ISSN: 1405- 7778. (Enllaç redalyc)
 • Romaní Alfonso, O. (2008). “Políticas de drogas: prevención, participación y reducción del daño”, a: Salud Colectiva , 4(3):301-318, Buenos Aires. ISSN: 1669-2381. Paraules Clau: Drogas ilícitas / Políticas públicas de salud / Reducción del daño / Antropologia / Abuso de sustancias por vía intravenosa. Enllaç
 • Romaní Alfonso, O. (2007). “Las drogas legales en España: un aspecto del consumo en un país de 'nuevos ricos', a: Contrastes ,50:45-53, València. ISSN: 971139568006. Paraules Clau: Drogas / Consumos. Enllaç permanent.Llegiu-ne més...
  Share
Llibres
 • Romaní, Oriol (coord.); Planas, Anna; Feixa, Carles; Trilla, Jaume; Saura, Joan R.; Casal, Joaquím; Figueras, Mònica i Soler, Pere (eds) (2010) Jóvenes y riesgos ¿Unas relaciones ineludibles?. Barcelona: Edicions Bellaterra. ISBN: 978-84-7290-521-4. Enllaç. 
 • DD.AA. (2008). La infancia en cifras (2) . Madrid.Enllaç
 • Romaní Alfonso, O. (2006). La salut dels joves a Catalunya. Un estudi exploratori, a: e-Quaderns, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència.Text sencer

 

 
  Share
Capítols de llibres
 • Romaní, Oriol, Feixa, Carles i Latorre, Andrea (2012) "Being heard or being seen" a: Fangen, Katrine; Johansson, Thomas and Hammarén, Nils(ed) Belonging in Europe. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Romaní Alfonso, Oriol (2011) "La epidemiología sociocultural en el campo de las drogas: contextos, sujetos y sustancias" A: Jesus Armando Haro (Org.) Epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su sentido, métodos y alcances. Pp. 89-113. Enllaç.
 • Feixa, C.; Romaní, O.;Hakim, N.; Latorre Reolon, A.; Porzio, L. and Rodríguez, A. (2010): "Spain: Irregular Lives in the Southern Rim of Europe", a: Fangen, K.; Fossan, K.;, Mohn, F.A.(eds) Inclusion and exclusion of young adult migrants in Europe, Norway: University of Oslo. ISBN: 978-1-4094-0420-0. Paraules clau: immigrants/ cultural assimilation / Europe. Enllaç.
 • Feixa, C & Romaní, O. (2010) "Catalan kings versus Global kings. Riflessioni sulla glocalizzazione degli imaginari culturalli", a: VV.AA. Atlantico Latino: gang  giovanili e cultura transnazionali, Roma, Carocci Editore, pp. 73-83. ISBN: 978-88-430-5298-1. Paraules clau: juventud / bandas juveniles / transnacionalismo / migraciones internacionales.Enllaç.
 • Romaní, O. & Ilundain, E. (2010) "Profesar en drogodependencias", a: Martorell, M.A.; Comelles, J.M. & Bernal, M (eds) Antropologia y enfermería, Tarragona: URV, pp. 166-176. ISBN: 978-8424-692-7266. Paraules clau: drogas / reducción de daños / profesión / militancia / estado del bienestar. Enllaç.
 • Romaní Alfonso, O. & Ilundain, E. (2009). "Profesionales y militantes: el ejercicio de la reducción de daños relacionados con el uso de drogas", a: Laespada, Mª T., Iraurgi, I (eds.) Reducción de daños. Lo aprendido de la heroína. Bilbao: Universidad de Deusto. pp. 37-47. ISBN: 978-84-9830-215-8. Paraules Clau: drogas/ reducción de daños/ profesión / militancia / Estado de Bienestar. Enllaç
Llegiu-ne més...
  Share
Més articles...Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona