DAFiTS:: Antropologia, Filosofia i Treball Social. URV

Inici Jordi Roca
Jordi Roca Girona

JRoca2

 

Jordi Roca i Girona

El professor Jordi Roca i Girona és doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona i professor del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. La seva recerca l'ha duta a terme principalment en l'àmbit dels anomenats estudis de gènere, en el de l'antropologia industrial, del treball i de l'empresa, en el dels relats biogràfics i de la memòria i en el de les tècniques qualitatives; amb diverses publicacions de llibres i articles en cadascun d'ells. La seva tesi doctoral va guanyar el "Premio Nacional de Investigación Cultural " atorgat pel Ministerio de Educación y Cultura l'any 1995. Actualment està duent a terme una recerca sobre les migracions per amor i els matrimonis mixtos.

  Share
Línies de recerca
 • Línies genèriques: gènere (sistemes, relacions i ideologia de gènere); antropologia de les organitzacions, de la empresa i del treball; sexualitat (construcció i representacions de la sexualitat); amor / relacions sentimentals (diversitat i transformacions de la relació i la vivència amorosa-sentimental); relats biogràfics.
 • Perfil tècnic-metodològic: tècniques qualitatives (entrevistes en profunditat, relats de vida, observació), sistemes de codificació de la informació, anàlisi textual.
 • Línies d'investigació bàsiques: migracions per amor, matrimonis mixtos - binacionals, relacions sentimentals transnacionals, relats de vida de empresàries/emprendedores: Espanya-Mèxic.
 • Línies d'investigació complementàries: gènere femení sota el franquisme, industria petroquímica i nuclear i percepció del risc al Camp de Tarragona, patró i esquema narratiu dels relats de vida.
 • Interessos d'àrea: Camp de Tarragona, Catalunya, Espanya, Llatinoamèrica.
  Share
Articles en revistes
 • Roca Girona, J.;Soronellas Masdeu, M; Bodoque Puerta, Y (2012); "Migraciones por amor: diversidad y complejidad de las migraciones de mujeres", Papers (revista de Sociología) 97(3): 685-707. Enllaç.
 • Roca Girona, J. (2011); "[Re]buscando el amor: Motivos y razones de las uniones mixtas de hombres españoles con mujeres extranjeras", Revista de Dialectología Y Tradiciones Populares, LXVI (2): 487-514. Enllaç.
 • Roca Girona, J. (2011); "Amores glocales, noviazgos transnacionales. La búsqueda virtual de pareja mixta por parte de hombres españoles", Revista de Antropología Social, 20: 263-292. Enllaç.
 • Roca Girona, J. (2009). " 'Quien lejos se va a casar...'Migraciones (re) negadas". A: Alteridades. 19(37):133-155. Universidad Autónoma Metropolitana, Depto. de Antropología, México. ISSN: 0188-7017. Paraules clau: matrimonios mixtos, migraciones de género, género, migración y género. Enllaç revista.
 • Roca Girona, J. (2009). "Migraciones amorosas, migraciones (re)negadas. La búsqueda y formación de parejas transnacionales entre hombres españoles y mujeres latinoamericanas y eslavas", a: Migraciones, 25(1):89-124, Universidad Pontifica Comillas. ISSN: 1138-5774. Llegir introducció.
 • Roca Girona, J. y Goldenberg, M. (2008). “Em busca do amor perdido: um diálogo sobre o casamento entre homens espanhóis e mulheres brasileiras”, a: Psicologia Clínica, 20(1):183-201, Rio de Janeiro:PUC. ISSN: 0103-5665. Paraules Clau: parejas mixtas / parejas transnacionales / relaciones sentimentales entre personas de distintos países-nacionalidades. Enllaç
Llegiu-ne més...
  Share
Llibres
 • Pujadas, J.J.; Comas, D.; Roca, J. (2010) Etnografía. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-872-1. Enllaç.
 • Roca, J.; Martínez, L.; Bodoque, Y.; Djurdjevic, M.; Soronellas, M. (2008), Amor importado, migrantes por amor: la constitución de parejas entre españoles y mujeres de América Latina y de Europa del Este en el marco de la trasnformación actual del sistema de género en España, memoria de investigación, Madrid: Ministerio de Igualdad. Secretaría General de Políticas de Igualdad. Instituto de la Mujer. Publicació completa
  Share
Capítols de llibres

 

 • Roca Girona, Jordi; Flores Martínez, Lídia (2012); "Mi vida, tu vida, la nuestra. Determinantes y configuración de la estructura narrativa de los relatos de vida", En: Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 93-130.
 • Roca Girona, Jordi (2012); "Un tipo (no tan) normal. Masculinidades en/de tránsito", En: Vidas de hombre(s), Barcelona: Bellaterra, pp. 67-84.
 • Roca Girona, Jordi (2010) "De la llamada economía social y otras [¿supuestas?] novedades en las culturas del trabajo del capitalismo globalizado". A: Trabalho, Políticas Públicas e Estratégias Empresariais. Fortaleza: Unviersidade Federal do Ceará. Pp. 249-260. 
 • Jordi Roca Girona, Yolanda Bodoque Puerta, Marija Djurdjevic, Lídia Martínez Flores, Montserrat Soronellas Masdeu (2010) "Noviazgos transnacionales, migraciones por amor y formación de parejas mixtas en España".A: Soronellas Masdeu, Montserrat (coord.) Familias en la migración. Emociones, solidadaridades y obligaciones en el espacio transnacional. Barcelona: Icaria. ISBN: 978-84-9888-237-7.Enllaç.
 • Roca Girona, J (2010) "Las entrevistas" A: Joan J. Pujadas (Comp.); Comas d'Argemir, Dolors; Roca i Girona, Jordi; Etnografía. Barcelona: EDIUOC. Enllaç.
Llegiu-ne més...
  Share
Més articles...Biblioteca DAFITS

Romani, Oriol (1992). Drogodependientes: circuitos informales y procesos de integración social. Institut de Reinserció Social, IRES, Barcelona